Innbruddsbølger treffer stadig flere av oss og opplevelsen ved å komme hjem til et hus som er endevendt i søken etter verdisaker fester seg langt inne i sjelen som et grovt overtramp mot vår private sfære. Helt side 1987 har vi hatt dette noe spesielle arbeidsområdet som en del av hverdagen vår selv om det opptar en mindre del nå enn tidligere. De fleste skader kan utbedres på innbruddsstedet, men en del krever mer omfattende utbedring. Til dette har vi innredet et snekkerverksted med maskiner som sammen med vår dyktige stab av fagfolk kan reparere de mest omfattende skader. Alle skader blir på forhånd vurdert for å slå fast skadeomfanget i forhold til hvor og hvordan utbedring skal foretas. Hele veien ligger både en økonomisk og en kvalitetsmessig vurdering til grunn for hva som skal gjøres. Selvsagt må skadde produkter fra tid til annen skiftes, men reparasjoner kan utføres innenfor nevnte rammer i ca. 90% av tilfellene. Vi utfører like selvsagt også utskifting, hele tiden med fokus på montasje i henhold til regelverket.

Innbruddsikring er et vidt begrep og trenger nødvendigvis ikke bare å dreie seg om avlåsning. Det finnes et bredt utvalg av låser og beslag som er utviklet for å gjøre det vanskeligere å ta seg inn for en innbruddstyv, men minst like viktig er det at tyven ikke kan åpne store åpninger som dører og vinduer hvis de først har kommet seg inn. Det gjør at det blir vanskelig å ta med seg større ting, samt at retrettmuligheten er stengt. Samtidig er det mange ting man kan gjøre som ikke krever installasjoner, f.eks. snakke med naboer og få de til å benytte søppelkassen din, tømme postkassen og generelt følge litt med.

Vi vet hvilke beslag som finnes og hva som passer sammen slik at vi kan sette sammen en pakke som passer ditt behov. Hvis du monterer FG-godkjent sikring på dører og vinduer vil du kunne be forsikringsselskapet om rabatt på forsikringspremien.

UA-127155118-1